Contact

Teampact
info@teampact.be

Lieve Jansen
Schermershoek 16
1730 Mollem (Asse)

lieve@teampact.be

Marie-Noëlle Jadin
62, Rue de l’Application
1160 Bruxelles

mn@teampact.be

Hero (section)

Ik zoek een teamcoach

Ga terug naar overzicht

Ik zoek een teamcoach

Team development op maat

Een effectief en performant team dat het verschil maakt, is eerder bijzonder dan alledaags. Een team waar vertrouwen heerst, confrontatie en open dialoog mogelijk zijn, alle neuzen in dezelfde richting wijzen, teamleden gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en een gemeenschappelijk resultaat delen, is waar Teampact samen met jou naar streeft.

Elk team kent een eigen groeipad en heeft andere noden. Een energieboost of de uitwerking van een gemeenschappelijke visie kan jouw team reeds helpen. Wanneer je echter merkt dat de resultaten van je team stagneren omwille van inefficiëntie, wantrouwen en conflicten dan is het dieper liggend probleem aanpakken opportuun.

Om disfunctionele teamwerkingen te doorprikken, is Teampact de partner waarop je kan vertrouwen. We bieden teambuildings en -coachings op maat aan die bijdragen tot een betere teamwerking. Een korte energieboost of een diepgaande begeleiding die inzoomt op de onderstroom van de groep, ontdek hieronder wat jou schikt.

Teambuilding

De energieboost voor jouw team

Is je team onlangs gewijzigd? Sta je aan de start van een project met een nieuw team? Streef je naar een gezamenlijke visie binnen de groep? Heb je nood aan betere communicatie of willen de teamleden elkaar beter leren kennen?

Een teambuilding brengt de juiste dynamiek in een groep: positief, energiek, klaar om er samen tegenaan te gaan. Collectief zoeken we naar een visie die iedereen enthousiasmeert. De toekomst van de groep en acties om projecten uit te rollen zijn stof tot nadenken. We stippelen de volgende stappen uit en nemen de tijd om reeds gerealiseerde successen te vieren.

Een teambuilding is eenvoudigweg de manier om samen even stil te staan en bij te tanken, de perfecte energieboost voor jouw team.

Teamcoaching

Doorprik de disfunctionele teamwerking

Je wilt heersende conflicten en geroddel uit je team verbannen en vervangen door een open feedbackcultuur? Een effectieve besluitvorming blijft uit en genomen beslissingen worden niet gedragen? Mist de groep initiatief, flexibiliteit, betrokkenheid of verantwoordelijkheid? Of ook: je team is allergisch aan veranderingen?

Kleine interventies – misverstanden uitklaren, elkaars sterktes en zwaktes leren kennen, confrontaties durven aangaan – volstaan soms om de samenwerking efficiënter te maken. Dit is echter niet altijd voldoende.

Wanneer een team vastloopt op gedrags- en denkpatronen en onbewuste processen een rol spelen, is het een ware kunst om het bewustzijn van het team hieromtrent te vergroten. Enkel vanuit dat bewustzijn kunnen we de knelpunten aanpakken. Tijdens een teamcoachingtraject begeleidt onze expert jou en je team hierin.

In een eerste stap analyseren we de teamwerking – de context waarin het team functioneert in acht genomen – en leggen het probleem bloot. Dit door de patronen die aan de basis liggen van de suboptimale situatie zichtbaar te maken. Om je team écht in beweging te krijgen is het noodzakelijk om af te dalen naar de onderstroom van jouw team. Vervolgens bepalen we welke teaminterventies nodig zijn om de disfunctionele patronen te doorprikken.

Op die manier begeleidt onze professional jou en je team naar een volgend ontwikkelstadium.

Podcast

Luister hier naar de podcast
Luister op Spotify
Luister op Apple Music
Luister op Captivate

Hoe we dit concreet doen?

Ontdek onze aanpak

Vind je niet wat je zoekt?

Bekijk ons aanbod