Contact

Teampact
info@teampact.be

Lieve Jansen
Schermershoek 16
1730 Mollem (Asse)

lieve@teampact.be

Marie-Noëlle Jadin
62, Rue de l’Application
1160 Bruxelles

mn@teampact.be

Aansprakelijkheid

De informatie en alle op deze website vermelde gegevens worden louter ter informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde. Teampact geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de geschiktheid, juistheid of volledigheid van de op zijn website bekendgemaakte gegevens.

Teampact behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de gegevens die op zijn website vermeld zijn ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Teampact wijst alle aansprakelijkheid af voor storingen of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Bovendien kan het bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot deze website of het gebruik ervan. Wanneer er directe of indirecte koppelingen naar websites van derden (hypertextlinks) bestaan, kan Teampact niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan of voor (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van die websites. De auteur van de website van derden waarnaar wordt verwezen, is als enige aansprakelijk voor de eventuele illegale, foutieve of onvolledige inhoud van de betrokken website.