Contact

Teampact
info@teampact.be

Lieve Jansen
Schermershoek 16
1730 Mollem (Asse)

lieve@teampact.be

Marie-Noëlle Jadin
62, Rue de l’Application
1160 Bruxelles

mn@teampact.be

hero (section)

Aanpak

Teampact, énkel maatwerk

Of het nu gaat om een teamcoaching, individuele coaching of een opleiding, Teampact hanteert steevast dezelfde aanpak: de persoonlijke. Na een grondige analyse van je vraag, formuleren we samen een antwoord, we achterhalen de oplossing voor jouw probleem.

Om jouw vraag tot in de kern te begrijpen en scherp te stellen, beginnen we telkens met een kennismakingsgesprek. Voor een individuele coaching nodigen we de coachee uit, voor een teamcoaching de leidinggevende. Enkel zo kunnen we helderheid scheppen rond de ontwikkelingsdoelstellingen.

Op basis van het kennismakingsgesprek stellen we een traject op maat voor. Iedere stap en passende methodologie lichten we duidelijk toe. Tijdens een coaching ambiëren we werken met plezier in een performant team, met respect voor elkaar en een hoge succesfactor. Een begeleiding eindigt steeds met een evaluatiemoment: zijn de vooropgestelde doelstellingen gehaald? Hoe verliep de samenwerking?

Door onze visie, overtuiging, methodieken en deontologie te concretiseren in ieder coachingtraject werkt Teampact steevast resultaatgericht.

Visie

Coaching is een veranderings- en resultaatgericht proces waarbij we collectief streven naar een grotere bewustwording. Als individu of als team leer je vanuit een breder perspectief juiste keuzes maken en succesvoller zijn.
Het doel is de effectiviteit en weerbaarheid van een individu of een team vergroten. Zo draagt coaching bij tot winst voor jezelf, het team en de organisatie waartoe je behoort.

Overtuiging

Teampact gelooft dat ieder persoon uniek is en beschikt over het potentieel om zichzelf te ontwikkelen en oplossingen te vinden. We zijn ervan overtuigd dat ieder individu erin kan slagen het beste uit zichzelf te halen. Het geloof van anderen hierin en de verbindende kracht van oprecht contact stimuleren dit proces.

We steunen op vertrouwen als de bakermat van elke samenwerking. Teamleden die een gezamenlijke visie delen, elkaar respecteren, feedback geven en initiatief nemen, bereiken meer dan alleen. Om duurzame veranderingen te realiseren, is tijd troef.

Methodieken, modellen & tools

Om een blijvende gedragsverandering te bereiken, in functie van je vraag en noden, gebruiken we de meest effectieve interventies. We raadplegen een breed gamma van multidisciplinaire methoden:

MBTI, Insights Discovery, positieve psychologie, Appreciative Inquiry, oplossingsgericht coachen, Transactionele Analyse, NLP, systemisch werken…

Aandachtig stellen we je vraag scherp om vervolgens een traject op maat voor te stellen. Een passende methodologie introduceren we impactvol: concreet en resultaatgericht.

Tijdens een coaching ligt de focus op de onmiddellijke ervaring in het hier-en-nu. We werken steeds met het materiaal, de thema’s en vragen die op het moment zelf ertoe doen. Teampact daagt uit, spiegelt, confronteert en haalt je uit je comfortzone. Wanneer nodig lanceert de coach een spelvorm in het leerproces en biedt de coachees nieuwe perspectieven aan.

Deontologie

Lieve en Marie-Noëlle, gecertificeerde coaches, erkennen en onderschrijven de deontologische code van ICF. Ze streven een hoog niveau van expertise na. Levenslang leren is een ijkpunt in hun professionalisme.

Meer weten over de coaches?

Ontdek wie Teampact is